bdeGetLinkDestinationPortNumber

Returns the destination port number of a given link.

Syntax

destPortNumber = bdeGetLinkDestinationPortNumber(link)

Inputs

link
The link to get the destination port number of.
Type: hwdcConnection

Outputs

srcPortNumber
The destination port number of the link.
Type: integer

Examples

Get the destination port number of a given link:

     diagram = bdeGetCurrentDiagram();
     block = bdeGetSelectedBlock(diagram);
     explicitLink = bdeGetExplicitLink(diagram, block, 1, 'output');
     destPortNumber = bdeGetLinkDestinationPortNumber(explicitLink);
    

     
      destPortNumber = 1