HyperCrash

The rectangle.nas Example

The rectangle.nas Example

Previous topic Next topic No expanding text in this topic  

The rectangle.nas Example

Previous topic Next topic JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

BEGIN BULK

 

MAT1           1 2.1e+11     0.3    7850

 

GRID*                  1               0 0.000000000E+02 0.000000000E+02*G000001

 

*G000001 0.000000000E-00

 

GRID*                  2               0 6.000000000E+02 0.000000000E+02*G000002

 

*G000002 0.000000000E-00

 

GRID*                  3               0 6.000000000E+02 2.000000000E+02*G000003

 

*G000003 0.000000000E-00

 

GRID*                  4               0 0.000000000E+02 2.000000000E+02*G000004

 

*G000004 0.000000000E-00

 

PROD           1       1   1.234   2.345

 

CROD           1       1       1       2

 

CROD           2       1       2       3

CROD           3       1       3       4

CROD           4       1       4       1

ENDDATA