1. alef:$\alef$
 2. alefsym:$\alefsym$
 3. Alpha:$\Alpha$
 4. and:$\and$
 5. ang:$\ang$
 6. Bbb:$\Bbb x$ (applied to $x$)
 7. Beta:$\Beta$
 8. bold:$\bold x$ (applied to $x$)
 9. bull:$\bull$
 10. C:$\C$
 11. Chi:$\Chi$
 12. clubs:$\clubs$
 13. cnums:$\cnums$
 14. Complex:$\Complex$
 15. Dagger:$\Dagger$
 16. darr:$\darr$
 17. dArr:$\dArr$
 18. Darr:$\Darr$
 19. diamonds:$\diamonds$
 20. Doteq:$\Doteq$
 21. doublecap:$\doublecap$
 22. doublecup:$\doublecup$
 23. empty:$\empty$
 24. Epsilon:$\Epsilon$
 25. Eta:$\Eta$
 26. exist:$\exist$
 27. ge:$\ge$
 28. gggtr:$\gggtr$
 29. H:$\H$
 30. hAar:$\hAar$
 31. harr:$\harr$
 32. Harr:$\Harr$
 33. hearts:$\hearts$
 34. image:$\image$
 35. infin:$\infin$
 36. Iota:$\Iota$
 37. isin:$\isin$
 38. Kappa:$\Kappa$
 39. lang:$\lang$
 40. larr:$\larr$
 41. Larr:$\Larr$
 42. lArr:$\lArr$
 43. le:$\le$
 44. lrarr:$\lrarr$
 45. Lrarr:$\Lrarr$
 46. lrArr:$\lrArr$
 47. Mu:$\Mu$
 48. N:$\N$
 49. natnums:$\natnums$
 50. ne:$\ne$
 51. Nu:$\Nu$
 52. O:$\O$
 53. omicron:$\omicron$
 54. Omicron:$\Omicron$
 55. or:$\or$
 56. part:$\part$
 57. plusmn:$\plusmn$
 58. Q:$\Q$
 59. R:$\R$
 60. rang:$\rang$
 61. rarr:$\rarr$
 62. Rarr:$\Rarr$
 63. rArr:$\rArr$
 64. real:$\real$
 65. reals:$\reals$
 66. Reals:$\Reals$
 67. restriction:$\restriction$
 68. Rho:$\Rho$
 69. sdot:$\sdot$
 70. sect:$\sect$
 71. spades:$\spades$
 72. sub:$\sub$
 73. sube:$\sube$
 74. supe:$\supe$
 75. Tau:$\Tau$
 76. thetasym:$\thetasym$
 77. uarr:$\uarr$
 78. uArr:$\uArr$
 79. Uarr:$\Uarr$
 80. varcoppa:$\varcoppa$
 81. weierp:$\weierp$
 82. Z:$\Z$
 83. Zeta:$\Zeta$